Ing. Leona Syptáková, daňový poradce

Murphyho zákony a daně:

Steelmannovo národohospodářské pravidlo

Stát utratí daňové příjmy v jakékoli výši.

Fredyho upřesnění Steelmannova pravidla

Stát utratí více, než činí jeho daňové příjmy.

Bernyho shrnutí

Stát zbytečně utrácí.

Z oponentury doc. Foltyna k Bernyho shrnutí

Ano.

Principiální triáda daňových změn

 1. Snížení daňových sazeb je možné vždy, pokud se současně zvýší daňový základ.
 2. Zvýšení daňových sazeb je možné po volbách.
 3. Je možné současně zvýšit daňovou sazbu i základ daně, pokud to lze svést na předchozí vládu.

Obecný ministerský zákon F. E. Gorna

Je v zájmu zachování každého pracovníka ministerstva vytvářet složité a nepochopitelné zákony a zdůvodňovat tím svoji existenci.

Rifleyův obecný daňový zákon

V daních je možné všechno.

Základní berní axiom

Nikdo nemá v pořádku své daně.

Upřesnění doc. Valmyho

Někteří poplatníci mají své daně v pořádku, ale jejich počet je statisticky bezvýznamný.

Výkladový princip prof. Blocka

Nejasné zákony je nutné vykládat tak, aby daň byla co nejvyšší.

Vahorlova výjimka

Zákony není nutné vůbec vykládat, pokud to umožní, že daň bude co nejvyšší.

Nuttgerův striktní přístup

Nezdržujte se výkladem zákonů, když máte vybírat daně.

Úkol ministra G. H. Freemanna

Jakže? Zákon že to neumožňuje? Tak vydejte metodický pokyn!

Logický vztah prof. Exleye

Z nepřesných zákonů nelze přesně stanovit daňovou povinnost.

Exleyho pravidlo

Daňovou povinnost nelze nikdy stanovit s dostatečnou přesností.

Zákon přiblížení

Daňoví poradci se mohou přiblížit ke správnému určení povinnosti klienta, nikdy ji však nemohou určit zcela správně.

Holtnova nesouhlasná premisa (též Antiexleyův zákon)

Daňovou povinnost lze stanovit zcela přesně, pokud ji stanoví berní úředník.

Pravidlo daňové koncentrace F. W. Robertse

Je nutné koncentrovat zdanění na to, co neuteče, tedy zejména na nemovitosti.

Kingsleyovo určení

Daňová spravedlnost je teorie pro dívčí gymnázia.

Weaponův zákon

Platit vyšší daně, než ukládá zákon, je větší zločin, než krátit daňovou povinnost.

Genderovo prohlášení

Berní úředník slouží pouze lidu a nikoli člověku.

Penelovo prohlášení

Ty křížovky jsou trapně jednoduché! Podejte mi nějaké daňové přiznání!

Jersyho zákon nepřímé úměry

Čím nižší daň, tím složitější daňové přiznání.

Zásada dr. Emerga

Největším nepřítelem daňového poradce není berní úředník, ale špatný klient.

Henryho definice daňového poradce

Daňový poradce je člověk, který ušetří klientovi víc peněz, než mu klient vyplatí.

Trepeovo pravděpodobností upřesnění

Možná.

Kindovo časové upřesnění

Někdy.

Shrnutí bratří Dishorttů

Možná alespoň někdy.

Obecné principy berního úředníka podle S. P. Stewerse

 1. Daň se musí vybrat, ať to stojí co to stojí
 2. Nejsilnější zbraní berního úřadníka jsou nejasné zákony.
 3. Politické strany se doměřují až podle výsledku voleb.
 4. Kdo si najal daňového poradce, má co skrývat.
 5. Kdo má ještě na daňového poradce, tomu byla vyměřena malá daň.
 6. Není vhodné kontrolovat subjekt, který má daňového poradce, lze-li kontrolovat subjekt, který nemá daňového poradce.

Výběrčí pragma (prohlášení k berním úředníkům S. J. Moora)

 1. Nechoďte do bohatých firem. I když jim doměříte daň, ještě jim zbude na daňového poradce a můžete vybranou daň vracet.
 2. Nechoďte do chudých firem. I když jim doměříte daň, nebudou mít na její zaplacení.
 3. Hledejte střední firmy, které mají jen na doměřenou daň. Když je doměříte, už jim nezbude na daňové poradce nebudete daň vracet.
 4. Vždy jednejte pomalu a nepřehledně.

Slipův zákon chybovosti

Není bezchybných daňových přiznání.

Hearstova výjimka

Bezchybná daňová přiznání jsou ta, které berní úřad dosud nezpochybnil.

Definice posledního dne

Poslední den lhůty v daňovém řízení je den předcházející dni, ve kterém jsme zjistili, že něco máme udělat.

Systémová pravidla daňového přiznání (pravděpodobně od D. D. Sharma, přesněji nedoloženo)

 1. V daňovém přiznání je vždy špatné nějaké číslo.
 2. Pokud v daňovém přiznání není špatné nějaké číslo, je v něm jistě špatný nějaký text.
 3. Pokud v daňovém přiznání není špatné číslo ani špatný text, pak jistě chybí podpis.
 4. Pokud v daňové přiznání není špatné číslo ani špatný text a nechybí podpis, jistě chybí přílohy.
 5. Pokud v daňové přiznání není špatné číslo ani špatný text a nechybí podpis ani přílohy, pak jistě bylo podáno po lhůtě.
 6. Pokud v daňové přiznání není špatné číslo ani špatný text a nechybí podpis ani přílohy a bylo podáno ve lhůtě, pak jde jistě o důsledný podvod.
 7. Nejde-li ani o podvod, pak dokument nepochybně není daňovým přiznáním.

Greenův princip první úspěšnosti

Když se vám podaří vyplnit daňové přiznání na poprvé, určitě vás čeká nějaká vážnější nepříjemnost.

Falingův zákon I.

Když nemáme dost času na správné vyplnění daňového přiznání, musíme pak mít dost času na dodatečné daňové přiznání.

Falingův zákon II.

Jediná možnost jak nezkazit daňové přiznání je nedělat ho.

Faultova škodní úměra

Výše způsobené škody daňovým poradcem je nepřímo úměrná odměně za jeho práci.

První princip dr. Koorse

Z daňových dokladů se ztrácejí jen ty důležité.

Druhý princip dr. Koorse

Pokud vám pes sežere doklad, je to vždy originál, ke kterému neexistuje kopie.

Tvrzení lady Heelové

Hledání logiky v daňových zákonech je ztrátou času, kterou ti nikdo neuhradí.

Lungeovo pravidlo

Nejlepší daňová řešení se vyznačují tím, že možná projdou u berního úřadu.

Princip zastupování

Jeden daňový poradce může u jednoho správce daně zastupovat tolik klientů, kolik stačí. Někteří daňoví poradci jich zastupují i více.

Sodův obecný poradenský zákon

Nesnažte se vyřešit všechny problémy klienta. Nebude vás už potřebovat.

Eduardův bezpečnostní zákon

Je bezpečnější dráždit kobru bosou nohou než odmlouvat bernímu úředníku.