Ing. Leona Syptáková, daňový poradce

Vzdělání

  • 1980-1984 - Gymnázium Vsetín
  • 1984-1989 - České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická, obor ekonomika a řízení elektrotechnického průmyslu
  • 1990-1992 - Ostravská univezita, fakulta pedagogická, učitelství odborných předmětů
  • 2000-2002 - Právnická fakulta Univerzity Palackého, dlouhodobé vzdělávání pro daňové poradce
  • Průběžné vzdělávání v oboru

Praxe

  • 1989-1997 - učitel odborných předmětů na SPŠE Rožnov p.R.
  • 1992 - doposud - vedení účetnictví
  • 1996 - doposud - daňový poradce.
  • Publikační činnost (např. Verlag Dashofer)

Členství v Komoře daňových poradců

Jsem zapsána v seznamu Komory daňových poradců České republiky pod evidenčním číslem 2310. Zápis byl proveden dne 18. listopadu 1996. Při své činnosti jsem povinna se řídit zákonem ČNR č. 523/1993 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a Stanovami Komory daňových poradců České republiky. Samozřejmostí je dodržování kodexu daňového poradce. Jednám vždy v zájmu klienta a jsem povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž jsem se v souvislosti s výkonem povolání daňového poradce dozvěděla. Diskrétnost zaručena.

Pojištění odpovědnosti

Jsem pojištěna prostřednictvím Rámcové smlouvy sepsané mezi Komorou daňových poradců České republiky a pojišťovnou Kooperativa, a to na částku
3 mil. Kč.