Ing. Leona Syptáková, daňový poradce

Základní DAŇOVÝ KALENDÁŘ na rok 2018

(POZOR - termíny pro připsání úhrad na účet FÚ, ZP, OSSZ)
 • zdravotní pojištění fyzické osoby - od 1.aktuálního měsíce do 8. následujícího měsíce (termín platby zachován)
 • důchodové, nemocenské pojištění fyzické osoby - od 1. do 20. následujícího měsíce (samostatné platby)
 • odvody z výplat - ZP, SP, zálohová daň, důchodové spoření - do 20. dne v měsíci výplaty
 • odeslání výročních zpráv obchodních společností do Sbírky listin OR - po podání DPPO
 • daňové přiznání k DPH - pouze elektronicky
 • souhrnné hlášení - do 25. dne následující měsíce (dodání zboží a služeb dle § 9/1 do JČS) - pouze elektronicky
 • kontrolní hlášení - do 25. dne následujícího měsíce (FO - Q plátci čtvrtletně) - pouze elektronicky
 • výkaz INTRASTAT - do 10 pracovních dnů po skončení měsíce (elektronicky do 12 pracovních dnů)
 • má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu DATOVOU SCHRÁNKU (dále jen DS), je povinen činit podání pouze datovou zprávou (tj.elektronicky) - týká se registrace a jejích změn, podání řádných a dodatečných daňových tvrzení (podání v "papírové podobě" lze, ale vždy s POKUTOU - 2.000 Kč)
 • osoby registrované ke zvl. režimu jednoho správního místa (MOSS) - DP do 20 dnů po skončení zdaň. období

LEDEN

25.1. čtvrtek
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
31.1. středa
 • daň z nemovitých věcí - daňové přiznání za rok 2018
 • daň silniční - daňové přiznání a platba za rok 2017
 • pojištění odpovědnosti I/2018

ÚNOR

15.2. čtvrtek
 • oznámení plnění povinného podílu zaměstnanců s ZZ za rok 2017 úřadu práce, odvod za nesplnění povinnosti
 • zaměstnanci:
  • termín pro podpis "Prohlášení" na rok 2018
  • termín pro podpis žádosti o provedení ročního zúčtování záloh za rok 2017
26.2. pondělí
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za leden

BŘEZEN

1.3. čtvrtek
 • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2017 (v papírové podobě) - pozor na DS
15.3. čtvrtek
 • daně z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
20.3. úterý
 • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2017 (v elektronické podobě)
26.3. pondělí
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za únor

DUBEN

3.4. úterý
 • daně z příjmů - přiznání k dani a platba za rok 2017
 • vyúčtování daně z příjmu vybírané srážkou podle zvl. sazby daně za rok 2017
16.4. pondělí
 • daň silniční - záloha na daň
25.4. středa
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za 1. čtvrtletí a za březen
30.4. pondělí
 • pojištění odpovědnosti II/2018
 • poslední den pro zápis údajů do ELDP za předchozí rok (následná povinnost odeslání ELDP OSSZ)

KVĚTEN

25.5. pátek
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za duben
31.5. čtvrtek
 • daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (do 5.000,-Kč) nebo 1. splátky daně

ČERVEN

15.6. pátek
 • daně z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
25.6. pondělí
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za květen

ČERVENEC

2.7. pondělí
 • daně z příjmů - přiznání k dani a platba za rok 2017 (s daňovým poradcem)
16.7. pondělí
 • daň silniční - záloha na daň
25.7. středa
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za 2. čtvrtletí a za červen
31.7. úterý
 • pojištění odpovědnosti III/2018

SRPEN

27.8. pondělí
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za červenec

ZÁŘÍ

17.9. pondělí
 • daně z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
25.9. úterý
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za srpen

ŘÍJEN

15.10. pondělí
 • daň silniční - záloha na daň
25.10. čtvrtek
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za 3. čtvrtletí a za září
31.10. středa
 • pojištění odpovědnosti IV/2018

LISTOPAD

26.11. pondělí
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za říjen
30.11. pátek
 • daň z nemovitých věcí - 2. splátka daně (pro poplatníky s daňovou povinností vyšší než 5.000,-Kč)

PROSINEC

17.12. pondělí
 • daň silniční - záloha na daň.
 • daně z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
27.12. čtvrtek
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a platba za listopad